Skip directly to content

Eliquis® (apixaban)

Real-world research presented

  • Informácie o klinických štúdiách
    Prehľad AMPLIFY (ELIQUIS® After the Initial Management of Pulmonary Embolism and Deep Vein Thrombosis with First-line Therapy) bola navrhnutá pre overenie účinnosti a bezpečnosti lieku ELIQUIS® pri liečbe DVT a PE. Čítajte viac

Latest video

Vzdelávanie & médiá
prezentuje Dr Bernard Vrijens, MWV Healthcare and University of Liege, Belgium

Je pre lepšiu adherenciu vhodnejšie dávkovanie raz denne alebo dvakrát denne?

Literatúra

Literatúra

  1. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. New Engl J Med 2011;365:981-992.

Date of preparation

PP-ELI-SVK-0016 Dátum prípravy: Máj 2018