Skip directly to content

Eliquis® farmakovigilancia

Pacienti by mali vždy požiadať o radu svojho lekára v prípade výskytu nežiaducej udalosti.

Ak chcete nahlásiť nežiaducu udalosť organizačnej zložke Pfizer Luxembourg SARL, o.z., prosím, píšte na emailovú adresu: SVK.AEReporting@pfizer.com.

Ďalšou možnosťou pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov je hlásiť nežiaduce účinky pomocou formulára na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk.

Informácie o produktoch uvedených na tejto webovej stránke sú určené pre obyvateľov Slovenskej republiky. Produkty uvedené na tejto webovej stránke môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenia.

Date of preparation

PP-ELI-SVK-0016 Dátum prípravy: Máj 2018