Skip directly to content

Úvod

Pri chýbajúcej profylaxii je incidencia DVT po veľkých ortopedických zákrokoch na dolných končatinách približne 40-60% a fatálna PE sa môže vyskytovať až u 1 pacienta na 300 totálnych náhrad bedrového kĺbu.1

ELIQUIS® je indikovaný na prevenciu venóznych tromboembolických príhod (VTE) u dospelých pacientov, ktorí podstúpili elektívnu náhradu bedrového alebo kolenného kĺbu.2

Podrobné informácie o terapeutických indikáciách nájdete v SPC.
Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite nižšie.

ADVANCE 2
ADVANCE 3
Dávkovanie v prevencii VTE

Literatúra

Literatúra

  1. Geerts WH, Bergqvist D, Pinso GF. Prevention of venous thromboembolism: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). Chest 2008;133:381S-453S.
  2. ELIQUIS® Súhrn charakteristických vlastností lieku, Máj 2018.

Date of preparation

PP-ELI-SVK-0016 Dátum prípravy: Máj 2018