Skip directly to content

Kontakt Eliquis® Slovensko

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
Tower 115 
Pribinova 25 
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 3355 5500
fax: +421 2 3355 5499

www.pfizer.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Po, Vložka: 1164/B.

 

Date of preparation

PP-ELI-SVK-0016 Dátum prípravy: Máj 2018