Skip directly to content

Masterclass plenárne zasadnutia

Masterclass plenárne zasadnutia

Vyberte jeden z nižšie uvedených odkazov na zobrazenie synchronizovaných snímkov a videí z plenárneho zasadnutia na mítingu Masterclass:

 


prezentujey Dr John Eikelboom, McMaster University

Navigovanie dôkazov: sú všetky NOAK rovnaké?

Dátum vytvorenia: september 2014 Job code: EUAPI584a

Manažovanie rizika krvácania


prezentuje Dr John Eikelboom, McMaster University

Manažovanie rizika krvácania pri NVAF

Dátum vytvorenia: september 2014 Job code: EUAPI584b

Prenesenie údajov z klinických štúdií do reálnej klinickej praxe


prezentuje Dr Bernard Vrijens, MWV Healthcare and University of Liège, Belgium

Prenesenie údajov z klinických štúdií do reálnej klinickej praxe: význam adherencie

Dátum vytvorenia: september 2014 Job code: EUAPI584c

 

Má v roku 2014 kyselina acetylsalicylová svoje miesto v prevencii CMP?


prezentuje Prof Stefan Hohnloser, JW Goethe University Hospital, Frankfurt

Má v roku 2014 kyselina acetylsalicylová svoje miesto v prevencii CMP?

Dátum vytvorenia: september 2014 Job code: EUAPI584d

 

Má v roku 2014 warfarín svoje miesto v prevencii CMP?


prezentuje Prof Hans-Christoph Diener, Department of Neurology, University Hospital of Essen

Má v roku 2014 warfarín svoje miesto v prevencii CMP?

Dátum vytvorenia: september 2014 Job code: EUAPI584e

Date of preparation