Skip directly to content

Eliquis® Masterclass edukačné videá

Vyberte jeden z nasledujúcich odkazov na zobrazenie ‘bite sized’ videí s kľúčovými témami súvisiacimi s liekom ELIQUIS®:

Má warfarín svoje miesto v liečbe SPAF?


prezentuje Prof Hans-Christoph Diener, Department of Neurology, University Hospital of Essen

Má warfarín svoje miesto v liečbe SPAF? 

Bude mať v budúcnosti ASA úlohu pri SPAF?


prezentuje Prof Stefan Hohnloser, JW Goethe University Hospital, Frankfurt

Bude mať v budúcnosti ASA úlohu pri SPAF?

Sú všetky NOAK rovnaké?


prezentuje Dr John Eikelboom, McMaster University

Sú všetky NOAK rovnaké?

Použitie ELIQUIS® u rôznych populácií pacientov


prezentuje Dr Sigrun Halvorsen, Ulleval University Hospital, Oslo

Použitie ELIQUIS® u rôznych populácií pacientov

Potrebujete monitorovať liečbu ELIQUIS®?


prezentuje Dr Jack Lawrence, BMS Global

Potrebujete monitorovať liečbu ELIQUIS®?

Niektorí moji pacienti sú rizikoví pre nadmernú expozíciu lieku


prezentuje Dr Jack Lawrence, BMS Global

Niektorí moji pacienti sú rizikoví pre nadmernú expozíciu lieku, ako mám upraviť ich liečbu?

Je pre lepšiu adherenciu vhodnejšie dávkovanie raz denne alebo dvakrát denne?


prezentuje Dr Bernard Vrijens, MWV Healthcare and University of Liege, Belgium

Je pre lepšiu adherenciu vhodnejšie dávkovanie raz denne alebo dvakrát denne?