Skip directly to content

Eliquis® Masterclass kazuistiky

Vyberte jeden z nižšie uvedených odkazov na zobrazenie edukačných prípadov prezentovaných medzinárodnými expertmi:

Pacient s ľahkou CMP


prezentuje Prof Hans-Christoph Diener, Department of Neurology, University Hospital of Essen

Pacient s ľahkou CMP

Pacient s novozistenou NVAF


prezentuje Prof Hans-Christoph Diener, Department of Neurology, University Hospital of Essen

Pacient s novozistenou NVAF

Pacient s novozistenou NVAF s komorbiditami


prezentuje Dr Marco Tubaro, Department of Cardiology, San Filippo Neri Hospital, Rome

Pacient s novozistenou NVAF s komorbiditami