Skip directly to content

Webové vysielanie

ELIQUIS® (apixaban) v prevencii CMP pri nevalvulárnej fibrilácii predsiení Webové vysielanie, máj 2013

Klinický profil


prezentuje Professor Philippe Gabriel Steg, France

Účinnosť a tolerabilita lieku ELIQUIS® (apixaban) 

Dátum vytvorenia: máj 2013 Job code: EUAPI313

Aktualizácia odporúčaní ESC 2013 pre AF 


prezentuje Professor Dan Atar, Norway

Praktické odporúčania a schémy dávkovania lieku ELIQUIS® (apixaban) 

Dátum vytvorenia: máj 2013 Job code: EUAPI313

Používanie v praxi


prezentuje Professor Hans-Christoph Diener, Nemecko

Schéma dávkovania lieku ELIQUIS® (apixaban) a odporúčania pre prax 

Dátum vytvorenia: máj 2013 Job code: EUAPI313

 

Závažnosť ochorenia


prezentuje Professor Gregory Lip, UK

Dátum vytvorenia: máj 2013 Job code: EUAPI313

Date of preparation